Dragon Ball Online Minecraft
  RSS Feed   Mugen.pl on Youtube   Mugen.pl on DeviantART

Disclaimer

user warning: Unknown column 'captcha_type' in 'field list' query: SELECT module, captcha_type FROM captcha_points WHERE form_id = 'user_login_block' in /home/mugen/public_html/modules/captcha/captcha.inc on line 60.
Disclaimer logo

Słowem wstępu

M.U.G.E.N sam w sobie jest sporny jeśli chodzi o jego legalność. Elecbyte, twórca mugena przewidział tworzenie postaci przez użytkowników, ale nie przewidział tego jak bardzo fani chcieli by modyfikować sam silnik. Mówie tutaj o tzw. patch no-limit winmugen, który umożliwił kreatorom tworzenie własnych kompilacji mugena. Większość wspołczesnych autorów oczywiście używa jego najnowszej wersji, czerpiąc garściami z funkcji nie dostepnych w starych DOS-owych aplikacjach, godząc się tymsamym na to, że postacie czy areny wspierają coś, co z punktu widzenia Elecbyte mogło by wydawać się nielegalne. Problemu jednak nie ma, bo ani Elecbyte nie 'ściga' za jakiekolwiek edytowanie czy wykorzystywanie mugena, ani tak naprawde nie istnieje żadna oficjalna licencja tego silnika.

Więc po co Disclaimer

Kilka lat temu, kiedy internet dopiero zaczynał się reozkręcać, rzesza młodych amatorów mugena zaczęła nieusprawiedliwoną walkę z wiatrakami pt. 'Nie można zamieszczać postaci na innych stronach niż strona autora'. Faktycznie tytuł za długi i przygłupawy z którym całkowicie się nie zgadzam. Ale Dlaczego?

Ano dlatego, że dzisiaj Internet służy globalnej komunikacji, dystrybucji danych na prawo i lewo i zasadniczo - co raz wpadnie w sidła sieci nie ma opcji żeby to coś z Internetu usunąć. Filmik czy zdjęcie raz wysłane, może wylądować u każdego na dysku. Myślenie zaś, że jedynym miejscem z którego ludzie mają prawo pobrać ten plik jest tylko i wyłącznie nasza strona jest co najmniej upośledzone.

Wyobraź sobie sytuację, że jesteś członkiem znanej grupy rockowej. Nagraliście mase piosenek, ludzie was uwielbiają. Jednak cały zespół Cię nienawidzi, bo doszedłeś do wniosku, że 'eee.. nie będziemy wydawać płyt, nie będziemy się zgadzać na puszczanie naszej muzyki w radio. Jak ludzie chcą nas słuchać, niech przychodzą na koncerty'. Można w tym doszukiwać się sensu - chcesz aby ludzie słuchali muzyki kiedy Ty ją zagrasz, a nie że poźniej czy z innego źródła. Co z tego, że na jeden koncert może się wbić tylko kilkaset tysięcy ludzi - jak przecież macie miliony fanów. Co z tego, że wasze grono fanów nagle przestało rosnąć, bo nikt nowy nie ma szansu usłyszeć Waszego kawałka - bo niekoniecznie musi 'z ulicy' udać się na koncert. Co z tego?

Przekładając to na realia mugena.. czy hostował byś swoją megawypasioną postać na śmiesznej stronie republiki gdzie po 3 ściągnięciach kończy Ci się transfer a chętnych są tysiące.. Czy ukrywasz adres swojej strony, bez szans zaistnienia w internecie.. czy może lepiej znaleść się na liście kreatorów na wielkim portalu aby dotrzeć do szerszej grupy odbiorców?

Odpowiedź na to pytanie pozostawiam Tobie licząc że nawet jeśli się ze mną nie zgadzasz, doszukasz się sensu tej wypowidzi i po prostu - zaakceptujesz.

A jak to się tyczy strony

Zasade mamy taką: Wrzucamy na nasz szybki serwer za który płacimy furę pieniędzy, postacie i udostepniamy innym, z dobrej woli. Robimy tak naprawde przysługę autorom, odciążając ich serwery i promując ich. Zamieszczamy linki i prosimy o odwiedzanie stron autorów - bo to ONI są tutaj najważniejsi! Nie roszczymy sobie żadnych praw do hostowanych plików, a jeśli komuś to się wyjątkowo nie podoba i jest autorem pliku, może poprosić nas o jego usunięcie.

Naszą misją jest tylko i wyłącznie promowanie mugena i udostępnianie plików w sposób uporządkowany i łatwy do odnalezienia.

Robimy to dlatego, że.. możemy!

podpisano:
`rochal - Twórca pierwszej polskiej strony o mugenie

The word of introduction

Nowadays M.U.G.E.Ns legality is tricky. Elecbyte the creator of mugen engine has predicted that users will be creating new characters, but hasn't predicted how much fans would like to modify the engine itself. I'm talking here about no-limit winmugen patch allowing creation of very own mugen games. Most of today's authors obviously are using newest version of engine, taking all from new functions that haven't been implemented in old DOS based application. Creating new components and using it, they agree they are supporting something, what from Elecbytes point of view could be seemed as something illegal. There is no problem anyways, as Elecbyte 'doesn't care' if people are editing and using mugen and because there is no any official licence to follow.

So why do we need Disclaimer

Few years ago, when polish Internet started to grow, heaps of young mugenboyz started unjustifiable fight named 'No one can't host mugen characters on other websites than author homepage'. Ineed title is bit too long and too stupid and I completely don't agree with it. But why?

'Cause today Internet is a tool of global communication, unlimited distribution of data. It's obvious - what once was caught by Internet claws, there is no way to delete it. Movie or picture once submitted, can easily land on anyones hard drive. The thought that the only one place people can download this file is our website is at least retarded.

Imagine situation you are member of famous rock band. Your mates from band hate you, because you said to manager that your songs can't be played on the radio, and you won't create any new record. You think - if people want to hear your music, they have to come for a gig. We could try to find sense in that - music is yours so you want people to listen only when you wish to play. You don't care that one gig can handle only few thousands of people, whilst fans of your band are millions. You don't care that amount of your fans stopped growing, 'cause there is no place where new people can hear your music. One big whatever.. right?

Going back tu mugen reality.. would you host your supa-rockz char on funny free hosting, where after few downloads your bandwidth limit is over? Especially knowing that people keen to download it are thousands? Would you hide your website from people, hoping someone 'lost' will find it. . or maybe better is to be listed on the List of Creators on big mugen portal so you can show your work to wider audience?

The answer for this question I will leave to you, hoping even if you don't agree, you will try to find sense in this concept and simply - you will accept.

So how it's related to website

Our rule is: We are uploading /files on our fast server we're paying shit loads of money for, and for free we're distributing /files to people. Trully, we are doing big favour to authors, as we are taking load from their servers saving their bandwidth, and we are promoting them for free. We post links and we're asking people to visit creators websites, because THE AUTHORS are most important here. We aren't claiming any rights for /files, and if someone is truly annoyed because his file is on our server - he can simply mail us and file will be removed immediately.

Our mission only is to promote mugen and make sarching for mugen related /files easier!

And we are doing it 'cause... we can!

`rochal - Creator of first Polish website about mugen.

Plik